• Snelle Levertijd
  • 's avonds open op afspraak
  • Vragen bel ons: 0226 35 25 21
  • Vragen bel ons!

Modelformulier Herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan
Kuiper Sportprijzen
De Veken 206 e
1716 KJ Opmeer
[email protected]
0226 3525 21

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 

-        Ik ( naam klant ) ........................................... 

         deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende

         de verkoop van de volgende product (en ):

 

graag wil herroepen

-        Besteld op */ ontvangen op* :

   

-        Naam:

 

-        Adres:

 

-        Handtekening consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

U kunt ons uiteraard ook gewoon bellen of een mail sturen.

Gelukkig doen wij daar niet moeilijk over. Wel zo makkelijk !